Search
  • Kreso Prijatelj

SAVJETI ZA MLADE: Izazovi i rizici romantičnih odnosa mladih za vrijeme COVID-19 pandemije

Updated: Mar 23, 2021

Adolescencija je važno životno razdoblje u kojem mladi, između ostalog, stupaju i u prve romantične odnose, odnosno „dejtaju“, „furaju“, „hodaju“ i sl. Mladi ulaskom u kvalitetne romantične odnose s vršnjacima ispunjavaju jednu od temeljnih ljudskih potreba, a to je potreba za pripadanjem i ljubavi. U vrijeme COVID-19 pandemije i mjera nadležnih institucija mladima su mogućnosti za stupanje u romantične odnose ograničene na digitalne uređaje i vlastite domove pri čemu se postavlja pitanje, koliko je to sigurno?


Pročitajte više na: https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/novosti/savjeti-za-mlade-izazovi-i-rizici-romanticnih-odnosa-mladih-za-vrijeme-covid-19-pandemije/


12 views0 comments