Search
  • Kreso Prijatelj

Demistificiranje okultnog: ritualno iskorištavanje i zlostavljanje djece

Updated: Mar 23, 2021

“...Uskoro je lov na 'vješticu' postao majčina omiljena zabava. Sjećam se jednom me je majka povela sa sobom kod neke gatare. Bila je to žena lica i ruku ogrubjelih od napornog seoskog života. Bila je obučena sva u crno s crnim rupcem na glavi… Nakon što je žena majci ispričala prošlost i budućnost iz graha i kave, digla je stari limeni lavor na stol, ulila je u njega vodu, a zatim u vodu ubacila užareni ugljen mumljajući neke nerazumljive riječi i tjerajući uroke i čarolije. Kada je završila, rekla mi je da se skinem. Preplašeno sam pogledala majku koja me samo smrknuto pogledala i ponovila: 'Skidaj se!' Lavor se našao na podu, a ja u lavoru i kada me Žena počela polijevati s onom mlakom vodom više nisam mogla izdržati i popiškila sam se u lavor… Naime žena je ulila tu vodu u dvije flaše: 'Ovu jednu flašu ostavite točno u ponoć na križanju blizu crkve. A s ovom drugom neka se mala umije svako jutro i neka joj se to posuši na licu'…Jedva sam se vukla a kad smo napokon stigle kući, majka je još rekla: 'nemoj se zaboraviti umiti s onom vodom iz flaše'. Samo sam klimnula glavom...”

(Buljan Flander i Kocijan Hercigonja, 2004)


Pročitajte više na: https://nepopularna.org/demistificiranje-okultnog-ritualno-iskoristavanje-i-zlostavljanje-djece/

13 views0 comments